fbpx

Moje konto

Zaloguj się

Zarejestruj się

Informujemy, że wskutek złożenia zamówienia i podania nam danych wskazanych w formularzu dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Sevennox Sandra Gurbała, Choroń, ul. Prosta 2, 42-360 Poraj, NIP: 5771984801(kontakt: zamowienia@sevennox-butik.pl). Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji złożonego zamówienia. Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: upoważnieni pracownicy firmy, firma hostingowa oraz firma dostarczająca oprogramowanie sklepu internetowego, firmy kurierskie oraz operatorzy pocztowi realizujący dostawę, a także firmy wspomagające proces dostawy. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację zamówienia. Dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa (przedawnienie roszczeń z tytułu zawartej umowy, przepisy podatkowe). Przysługują Państwu prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do podjęcia decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych podane są na stronie polityka prywatności.